אודות המועצה

היחידה הסביבתית

על היחידה הסביבתית האזורית

היחידה הסביבתית אזורית לאיכות הסביבה בה נעזרת המועצה האזורית חוף השרון, ממוקמת בעיר רעננה. יחידה זו משמשת כגוף מקצועי מוביל, המטפל ומקדם את תחום ונושאי איכות הסביבה באזור השרון. היחידה משרתת מספר רשויות אזוריות ומקומיות, החל מרעננה דרך כפר סבא, הוד השרון, כוכב יאיר – צור יגאל ועד המועצה האזורית דרום וחוף השרון.

מטרות היחידה הסביבתית

היחידה האזורית לאיכות הסביבה, מובילה ופועלת לקידום איכות הסביבה במגוון רחב של היבטים הנוגעים לבריאות ולאיכות החיים של תושבי המועצה. היחידה, מסייעת למועצה להמציא וליישם פתרונות אפקטיביים בסיטואציות הקשורות בפיתוח ותפקוד מוניציפאלי, תוך התחשבות בשיקולים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

אופן פעולתה של היחידה הסביבתית

היחידה מאגדת אנשי מקצוע מומחים בתחומם, הפועלים בכוחות משולבים למתן טיפול ומניעת מפגעים סביבתיים. היחידה הסביבתית, מהווה חולייה חשובה בשרשרת המנהל הציבורי של הרשויות המקומיות.

בשילוב עם גופים נוספים בתוך המועצה האזורית ובקהילת חוף השרון, ניתן לקדם את השמירה המתבקשת אחר איכות הסביבה.

מועצה אזורית חוף השרון, מינתה מתאמת מקצועית המהווה חוליה מקשרת בין היחידה הסביבתית אזורית למחלקה הסביבתית במועצה. יש להוסיף את פרטי המתאמת

 תחומי פעילות היחידה

  • חינוך סביבתי והסברה
  • אגרואקולוגיה ופסולת
  • רעש
  • חומרים מסוכנים (חומ"ס) וזיהום אוויר
  • תעשייה
  • שפכים ורישוי עסקים
  • תכנון סביבתי ואכיפה סביבתית

היחידה האזורית בהנחייתו ועידודו של פורום ראשי הרשויות, קידמה נושאים חדשניים בתחום המוניציפאלי המהווים מודל לחיקוי ארצי: בנייה ירוקה, תקן לניהול מערכת סביבתית עירונית – ISO14001, מעורבות תושבים בקביעת מדדים לאיכות סביבה מוניציפאלית, מערכת חינוך ירוקה, אכיפת חוק השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ועוד.

פעילות המועצה האזורית חוף השרון

המועצה האזורית מקדמת דרכה בעשייה פורה ושוטפת בנושא הסביבתי ונמצאת בעצמו של תהליך הכנסת הפח הכתום ומחזור אריזות. הפעילות כוללת טיפול בשפכים, טיהורם והשבתם לטבע ולחקלאות; חינוך סביבתי, פרויקט נחל פולג ועוד.

מוקד הסביבה – חירום ומבצעים

מוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה עומד לרשות התושבים 24 שעות ביממה.

לדיווחים סביבתיים דחופים במקרים הבאים:

  • זיהום או חשש לזיהום הסביבה: זיהום קרקע, מים או אוויר
  • התרחשות חריגה בשמורות טבע ובגנים לאומיים
  • חיות בר במצוקה

יש לדווח באמצעות פרטי ההתקשרות הבאים:

האתר שלנו – https://svivasharon.tik-tak.net/

הפייסבוק שלנו – https://www.facebook.com/EichotHasvivaBasharon/

מייל לפניות – אורן תבור – orenta@raanana.muni.il

טלפון של היחידה – 09-7719996

לפרטי קשר לדיווח על מפגעים סביבתיים נוספים – לחצו כאן.