אודות המועצה

המחלקה הווטרינרית

ביום ראשון 08.12.19 לא תתקיים קבלת קהל במחלקה הווטרינרית