אודות המועצה

המחלקה הווטרינרית

ביום רביעי 08.01.20 לא תתקיים קבלת קהל במחלקה הווטרינרית