אודות המועצה

הנחיות בעניין ביטול עסקה/טיסה/נופש וכו' – מהמועצה הישראלית לצרכנות – בעקבות מגפת הקורונה

ביטול עסקה אינטרנטית לרכישת טיסה או חבילת נופש

לגבי ביטול עסקה שהתבצעה באמצעות אינטרנט (הזמנה באתר, מילוי פרטי כרטיס אשראי באתר, ללא קשר טלפוני) – אין הבדל בין אזרח ותיק לצרכן "רגיל".

הוראות סעיף 14ג מאפשרות לצרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת טופס גילוי נאות, לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה בתוך למעלה משבעה ימים, שאינם ימי מנוחה (לא כולל יום שבת), לפני מועד הטיסה .

כלומר, יש צורך בשני התנאים גם יחד.

לגבי עסקה טלפונית – צרכן "רגיל" – אותם תנאים בדיוק כמו בעסקה אינטרנטית.

 

עסקה טלפונית של צרכן שהוא אזרח ותיק (מעל גיל 65 לגבר ולאישה גם יחד/ בעל תעודת נכה/בעל תעודת עולה חדש – טיסה או חבילת נופש

הוראות סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן קובעות כי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת טופס גילוי נאות, לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה בתוך למעלה משבעה ימים, שאינם ימי מנוחה (לא כולל יום שבת), לפני מועד הטיסה .

 

לגבי הזמנה מאתרים זרים – טיסות ניתן לבטל בהתאם לחוק הישראלי שפורט מעלה, כל עוד הטיסה יוצאת או נכנסת לישראל.

מלונות בחו"ל – היה והם אינם כלולים בחבילת נופש, והוזמנו מספק זר באופן עצמאי – לא יחול הדין הישראלי, לכאורה, ועל כן, תנאי הביטול יהיו בהתאם למדיניות בית העסק הזר.

 

לגבי טיול מאורגן – אין הנחיה שונה לגבי טיול מאורגן ועל כן ניתן לבטל אותו, ככל שנרכש מבית עסק ישראלי, בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות (אינטרנט/טלפון, אזרח ותיק/צרכן "רגיל").

 

בעת ביטול במועדים שקבועים בחוק – דמי הביטול יהיו 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עבור כל נוסע בנפרד.

 

לגבי ביטול שלא במועדים הקבועים, עקב נגיף הקורונה – לעמדת המועצה מדובר בסיכול חוזה, ובמקרה של סיכול, רשאי בית המשפט לקבוע כיצד יחולק הנזק עקב הסיכול.

סוגיות נוספות שאין לכם מידע יש להפנות אלינו למייל:  shill@hof-hasharon.co.il