אודות המועצה

הסבר לגבי הרשמה לבית ספר אדם וסביבה תושבי המועצה ותושבי חוץ

ההרשמה לבית ספר אדם וסביבה

בית הספר אדם וסביבה הינו בית ספר איזורי ומקבל אליו תלמידים לפי המיפוי הגיאוגרפי : יקום, געש ושכונת צוקי ארסוף.

1. תושבים קיימים בגעש, יקום וצוקי ארסוף: נרשמים ישירות בבית הספר ניתן לפנות ישירות לרבקה בטל': 09-9521207 (אין צורך לפנות למועצה).

2. תושבים חדשים בגעש, יקום וצוקי ארסוף: צריכים להגיע למועצה ולהציג חוזה חתום ואישור מוועד הישוב שאכן הינם תושבי המקום וקבלתם הינה אוטומטית. במידה ומדובר בילד שעולה לכיתה א', הגננת של הילד תתבקש למלא דוח חינוכי עבור הילד. במידה ומדובר בילד שעובר מבית ספר אחר, נבקש לצרף למסמכים גם תעודות עדכניות של התלמיד מבית הספר הנוכחי שבו הוא מתחנך.

3. שאר תושבי המועצה (אודים, תל יצחק, כפר נטר, רשפון, בית יהושע, בני ציון, בצרה, גליל ים ושפיים): שרוצים לרשום את ילדם, יכולים להגיש בקשה באתר המועצה החל מה-27.1.20 עד ה-16.2.20 תחת מחלקת חינוך בטופס שנקרא "בקשת העברה בתחומי המועצה – גנים ובתי ספר" (לחצו למילוי) – הטפסים מגיעים למחלקת חינוך ונידונים בועדה החל מפברואר עד אפריל, תשובות סופיות יתקבלו במהלך חודש מאי ישירות להורים. קבלתם הינה על בסיס מקום פנוי, במידה ויישאר מקום לאחר קבלת תושבי געש, יקום וצוקי ארסוף.

4. תושבי חוץ: יכולים להגיש בקשה באתר המועצה תחת מחלקת חינוך בטופס שנקרא "בקשת הרשמה לבתי ספר במ.א חוף השרון לתושבי חוץ" (לחצו למילוי), קבלתם הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

• בית הספר לא מקיים ימים פתוחים ואין אישור מטעם המועצה ומטעם משרד החינוך לתת להורים לבקר בבית הספר.
• אין מעבר לבית הספר לאחר פתיחת שנת הלימודים. במידה והתבצע שינוי מגורים לאחד מאיזורי המיפוי הגיאוגרפי של בית הספר, לא תתבצע העברה מבית הספר הנוכחי לאדם וסביבה. המעבר יתבצע רק בשנת הלימודים הבאה.

בברכה,

גלית להב

מזכירת אגף חינוך

טלפון – 09-9596508 | פקס – 09-9596536