בתי ספר יסודיים ברשות

מועצה אזורית חוף השרון מספקת לכלל תושביה שירותי חינוך איכותיים, בהתאמה מדויקת לצרכיי האוכלוסייה. מערכות החינוך הנן ערכיות, איכותיות ובעלות חזון משותף.

בתי ספר יסודיים ברשות: וייצמן, חוב"ב, אדם וסביבה וגשר.

לנוהל רישום בית ספר אדם וסביבה לתושבי המועצה ותושבי חוץ לשנה"ל תשפ"ד לחצו כאן

  לנוהל בקשת העברה בין מוסדות חינוך והגרלה לביה"ס אדם וסביבה לשנת הלימודים תשפ"ד לחץ כאן 

רישום לבתי הספר:

תושבים קיימים: הרישום יתבצע במזכירות בית הספר. בעת הרישום יש להצטייד בת.ז. בה רשום שם הילד וכתובת מגורים במועצה ואישור ממזכירות הישוב על מגורי המשפחה.
תושבים חדשים: יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור ממזכירות הישוב.
*תושבי שכונת צוקי ארסוף חדשים המעוניינים להירשם מתבקשים להגיע למשרדי המחלקה לחינוך במועצה, יש להצטייד בת.ז. של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, חוזה רכישה/ שכירות ואישור תושבות ממזכירות קיבוץ געש.
תושבי חוץ: הורה שאינו תושב המועצה המבקש לרשום את בנו/ בתו לבית ספר בתחומי המועצה ירשום קודם כל במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש למחלקת החינוך בקשה מנומקת ואישור לימודי חוץ מהרשות אליו הוא שייך.

 

נוהל העברה בתוך תחומי המועצה

הורה המבקש לרשום את בנו/ביתו לבית ספר הנמצא בתחום המועצה אך אינו אזור הרישום שלו (מישוב לישוב בתוך תחומי המועצה), יש למלא טופס "בקשת העברה בין מוסדות לימוד בתוך תחומי המועצה " הטופס יפתח רק בסיום מועדי הרישום של משרד החינוך למילוי הטופס לחצו כאן

אישור לימודי חוץ

הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לבתי ספר מחוץ לתחומי המועצה יירשם קודם במוסד החינוכי אליו הוא שייך ויגיש בקשה למחלקת החינוך לאישור לימודי חוץ טופס כלשהו  

לטופס בקשת אישור ללימודי חוץ לחץ כאן

כל בקשות העברה ידנו בוועדת העברות ותשובות יינתנו להורים בכתב 

בברכה,

מזכירות אגף חינוך
טלפון – 09-9596508