אודות המועצה

הסדרים מותנים

להורדת תיק מס' 12/2019 של הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון לחץ/י כאן