אודות המועצה

הסדר חובות ארנונה של משרד הפנים: עד 50% הנחה לבעלי חוב

מועצת חוף השרון אימצה בישיבת המליאה את מבצע גביית חובות הארנונה שהשיק משרד הפנים. במסגרתו, ניתן להסדיר את חובות הארנונה ולהפחית עד 50% את תשלום החוב, וזאת כנגד התחייבות התושב החייב לשלם את היתרה ואת חובותיו השוטפים למועצה. המבצע חל מיום 1.6.2017 ועד ה-30.11.2017.

בסוף חודש אפריל השנה פרסם משרד הפנים תקנות חדשות במסגרתן יכולים תושבים לשלם את חוב הארנונה שצברו ולקבל הנחה עד 50% כנגד התחייבותם להסדיר את חובותיהם ואת התשלומים השוטפים לרשות המקומית. אימוץ המבצע נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית. מועצת חוף השרון החליטה לאמצו לטובת התושבים.

התוכנית אושרה במליאת המועצה, מתוך הבנה שבשנים עברו נושא הארנונה היה פחות מובן, ולפיכך תושבים צברו חובות גדולים שלא ניתן למחוק אותם או לתת עליהם הנחה. המבצע הנוכחי מאפשר ליישר קו בנושא, ובזכותו יהיה אפשר למנוע עיקולים. על פי הכללים שקבע משרד הפנים, כתנאי להפחתת החוב, על התושב להתחייב לפרוע את כל חובות הארנונה לשנים 2016-2015, כולל תשלומי פיגורים ולחתום על טופס התחייבות. הסדר הפחתת החוב יחול על כל סוגי הנכסים חוץ מנכסים של המדינה או של חברה ממשלתית או על מי שקיבל פטור על פי פקודת הפיטורין.

גביית החוב יכולה להתבצע בשני מסלולים. מי שיפרע את חובותיו בין 1.6.2017 ועד 30.11.2017 ייהנה מהנחה של 50% מהחוב שנצבר עד ליום 31.12.2014. המסלול השני האפשרי הוא באמצעות הסדר תשלומים ובו תינתן הנחה של 45% מסכום החוב שנצבר עד 31.12.2014. על פי ההחלטה, לא יתווספו ריבית והצמדה לתשלומים אלה.

מנכ"לית המועצה הילה טרייבר: "המועצה החליטה לאמץ את ההסדר של משרד הפנים כדי לאפשר לתושבים להסדיר חובות עבר. מדובר בסכומים לא מבוטלים. תושבים שיחליטו להסדיר את חובם יזכו להנחה משמעותית בכפוף להתחייבות כתובה לשלם את חובם ולעמוד מעתה בתשלומים העתידיים. אנו תקווה שתושבים רבים ינצלו את חלון ההזדמנויות ויסדירו את חובם".

תושבים המעוניינים להסדיר את חובם יכולים לפנות למחלקת הגבייה במועצה בשעות הפעילות.

תמונה של דגם קטן של בית על כף יד