אודות המועצה

הפחים הכתומים הגיעו למועצה – התחדשנו בפחי מחזור חדשים!

מועצה אזורית חוף השרון שמחה לעדכן, כי בשעה טובה, פחי המחזור הכתומים הגיעו למועצה ובמהלך השבוע הקרוב ימוקמו ברחבי היישובים השונים. פרויקט הפחים הכתומים למחזור אריזות מקודם מזה חודשים רבים במועצה והושקעה בו מחשבה תכנונית ולוגיסטית רבה.

חלוקת הפחים, מיקומם ומספרם נקבעו בהתאם לסקר האשפה שביצעה המועצה לפני כשנה ובה בחנו את כמות הפסולת המופקת בכל יישוב ויישוב ביחס למספר בתי האב בישוב. מיקומי הפחים נקבעו בשיתוף נציגי היישובים מתוך התחשבות בנגישות שלכם התושבים ושל המשאית המפנה. יחד עם זאת, בהתאם להערות שיתקבלו, נבחן בתום תקופת הסתגלות שינויים במיקומי הפחים – בתיאום עם ועדי היישובים.

אנו מאמינים כי הפריסה הנוכחית של הפחים הכתומים תספק מענה לכלל התושבים ותסייע לנו להגדיל את כמות הפסולת הממוינת לטובת מחזור ועל ידי כך להפחית את הוצאות המועצה בהטמנת אשפה – עלויות שנאמדות במיליוני שקלים בשנה אותם נוכל להפנות לפעולות אחרות.

חלוקת הפחים הכתומים מתבצעת על פי חלוקת גושי היישובים בסדר הבא:

גוש 1: תל יצחק, בית יהושע וכפר נטר

גוש 2: יקום, ארסוף קדם, ארסוף, געש ושפיים

גוש 3: גליל ים, רשפון, אודים

גוש 4: גוש חוב"ב וקריית שלמה

חשוב לנו להדגיש, כי חלוקת הפחים הכתומים מבוצעת על ידי קבלן חיצוני ולכן לוחות הזמנים עלולים להשתנות. אנו מקווים לסיים את הליך החלוקה לכל המאוחר עד סוף השבוע הבא.

בימים הקרובים, נשיק מהלך הסברתי נרחב ביישובי המועצה שיכלול מידע פרסומי ושימושי בנושא המחזור והשימוש בפחים הכתומים ובמקביל נבצע חלוקת שקיות ייעודיות לכל בית אב.

חלוקת הפחים הכתומים למחזור אריזות הינו צעד משמעותי נוסף במדיניות הירוקה שאנחנו מקדמים במועצה בשנים האחרונות. אנו מאמינים ומקווים שיחד אתכם נשכיל לעשות בהם שימוש נכון ונתרום את חלקנו הצנוע בשמירת הסביבה והגברת מחזור האשפה.

הצבת פח מחזור כתום

 

הצבת פח מחזור כתום