אודות המועצה

הפרלמנט הירוק של חוף השרון

החינוך לקיימות בחוף השרון עולה מדרגה עם פרלמנט חדש שבו לוקחים חלק תלמידים מבתי הספר היסודיים במועצה – א.ד.ם וסביבה, וייצמן, חוב"ב ובית הספר המשותף כפר-שמריהו-רשפון – מתוך הבנה שמלבד הפעילויות הסביבתיות שמתקיימות מדי פעם, רצוי להיפגש באופן תדיר ולהעלות רעיונות כיצד להפוך את המקום שבו אנו חיים למקום טוב יותר.

הפרלמנט הירוק מאפשר היכרות מעמיקה של התלמידים עם שטחי המועצה, הגורמים הפועלים והפרויקטים המקודמים בה בהיבטי סביבה טבעית, חקלאית, תרבותית וחברתית. נוסף על חיזוק הקשר, חשובים גם שיתופי הפעולה והעשייה המשותפת של בתי הספר בנושאים אלה.

המפגש הראשון נערך בנתניה בכנס "הדגל הכחול" בהשתתפות תלמידי שלוש הרשויות ונציגים מ-50 מדינות בעולם.

בחודשים הקרובים יעמלו נציגי הפרלמנט הירוק בהכנת תוכנית עבודה וכתיבת פעילויות לשבוע אהבה לסביבה שיצוין בחודש פברואר. במהלכו תתקיים צעדה בשמורות בני ציון וחרוצים בהשתתפות תלמידים מארבעת בתי הספר היסודיים ותלמידים מהרצליה ונתניה.

ארז ודרו, רכז חינוך לקיימות במועצה: "מטרת היוזמה היא חיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין התלמידים מבתי הספר השונים בחוף השרון בתחום הקיימות ואיכות הסביבה. תלמידי הפרלמנט הירוק יהוו את חוד החנית ויובילו את יישום חזון הריאה הירוקה לשמירת השטחים החקלאיים והטבעיים ברחבי המועצה. אני מאמין שפעילות הפרלמנט הירוק תהווה בסיס לטיפוח דור המנהיגים הסביבתיים הבא".