אודות המועצה

הרחצה בחוף הים אסורה ומסוכנת

עונת הרחצה טרם נפתחה: על אף הסרת המגבלה של משרד הבריאות על רחצה בים, הרחצה בחוף המועצה אסורה ולא ניתנים בו שירותי הצלה בשלב זה.

 

לצערנו בשל עיכובים שאינם תלויים בנו לא ניתן לפתוח את עונת הרחצה. אנו נערכים ופועלים לפתיחת החוף, לרבות עבודות הכנה ותשתיות, כיסוי בורות, הסדרת המסלעה בכניסה ודרך הגישה אל חוף והתקנת תאי שירותים חדשים. במקביל, אנו פועלים לחתימת הסכם עם קבלן ניקיון חדש לאחר שהקבלן הנוכחי הודיע לנו ללא התראה על סיום עבודתו.

 

על מועד פתיחת עונת הרחצה בחוף המועצה המוכרז תבוא הודעה. בינתיים אנו שבים ומתריעים, כי הכניסה לים, ללא שירותי הצלה אסורה, ומסוכנת.