אודות המועצה

וועדה לתכנון ובנייה

יום ב' 17/02 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה אתכם הסליחה.