הוועדה החקלאית מייצגת את ענייני החקלאים בישובים ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאים של תחום הרשות המקומית

חברי הועדה

תפקיד שם ישוב
ראש המועצה -יו"ר אלי ברכה בית יהושע
חבר מליאה גילי בן יקר רשפון
סגן ראש המועצה מאיר דור שפיים