אודות המועצה

ועדת אישורי לימודי חוץ

תושבים יקרים,

 

המועד האחרון להגשת הטפסים לוועדת לימודי החוץ היינו 28.05.18, הוועדה תתכנס בתאריך 29.05.18.

 

תשובות יימסרו ע"י מחלקת החינוך.

בברכה,

שוש אקהוז

מנהלת מחלקת החינוך