אודות המועצה

הועדה החקלאית

הוועדה החקלאית מייצגת את ענייני החקלאים בישובים ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאים של תחום הרשות המקומית

 

חברי הועדה:

אלי ברכה- יו"ר ראש המועצהבית יהושע
גילי בן יקר חבר מליאה רשפון
בן הטה חבר מליאהגליל- ים
שחר פלשחבר מליאהרשפון
נציגי חקלאים

פרוטוקול הועדה החקלאית מספר 7- 4.8.15- לצפייה לחץ כאן