אודות המועצה

ועדת השלושה- להתקשרות לשירותי ניהול / פיקוח

להחלטת ועדת השלושה – להתקשרות  שרותי ניהול ופיקוח לסימון כבישים לחץ כאן 

להחלטת ועדת השלושה – להתקשרות  שרותי ניהול ופיקוח תמרור ושילוט לחץ כאן