אודות המועצה

ועדת השלושה: החלטה על התקשרות שרותי ניהול ופיקוח

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות שרותי ניהול ופיקוח – ליסניג תפעולי לכלי רכב לחץ כאן