אודות המועצה

ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – ציוד כיבוי אש

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – ציוד כיבוי אש  לחץ כאן