אודות המועצה

ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

להחלטת ועדת השלושה להתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך לחץ כאן