הוועדה  מנהלת דיונים וסקירה על תרבות הבילויים, השתייה וצריכת הסמים של בני הנוער במועצה ודרכי התמודדות מולם.

חברי הוועדה