אודות המועצה

ועדת מלגות

החברים בוועדה:

מאיר דור- יו"רראש המועצה
הילה טרייברמנכ"לית המועצה
שוש אקאהוזמנהלת מחלקת חינוך
סיונה גולןמנהלת מחלקת רווחה
שרה דרורי נציגת ציבור