אודות המועצה

ועדת מל"ח

חברי הוועדה:

מאיר דור יו"רסגן ראש המועצהשפיים
דני מנהיים חבר מליאה ארסוף קדם
שרון רומם חבר מליאה כפר נטר
בן הטה חבר מליאה גליל ים