אודות המועצה

ועדת רישוי

פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי מספר 2013001- 10.01.13 – לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי מספר 2013002- 05.02.03 – לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי מספר 2013003- 17.02.13 – לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי מספר 2013004- 07.03.13 – לצפייה לחץ כאן

פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי מספר 2013005- 04.04.13 – לצפייה לחץ כאן