אודות המועצה

ועדת רכש

ועדת רכש מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו, מדווחת על רישום אי התאמות בין מלאי המחסנים ובין הרישומים בספרים, ומחליטה על דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם של טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה.

פרוטוקולים:

פרוטוקל ועדת רכש רבעון ראשון 2015-150412 להורדה לחץ כאן.

פרוטוקל ועדת רכש רבעון שני 2015-150706 להורדה לחץ כאן

פרוטוקל ועדת רכש רבעון שלישי 2015-151018 להורדה לחץ כאן.

 

בקשות לאישור:

בקשות לאישור ועדת רכש-רבעון-1-2015 להורדה לחץ כאן

בקשות לאישור ועדת רכש-רבעון-2-2015 להורדה לחץ כאן

בקשות לאישור ועדת רכש-רבעון-3-2015 להורדה לחץ כאן