אודות המועצה

ועדת תשתיות ביוב

החברים בוועדה:

רמי דור - יו"רחבר מליאה
הרצל צור שדימנהל תשתיות ונכסים
עדי רוזנטלנציג הציבור