במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

חברת קולחי השרון בע"מ, הוקמה כתאגיד משותף לארבע רשויות מקומיות: המועצה האזורית חוף השרון, המועצה המקומית קדימה, המועצה המקומית תל מונד והמועצה המקומית אבן יהודה.

פעילות החברה

  • קליטת מי הביוב של הרשויות השותפות.
  • טיהור מי הביוב ברמת טיהור המאפשרת השבתם לשימושים חקלאיים – חיסכון מהותי בתצרוכת המים השפירים.
  • שמירה ושיקום של הטבע, דאגה לאיכות הסביבה, שיפור איכות החיים ומי התהום.

חברת קולחי השרון עוסקת בטיהור השפכים, במטרה להגיע לרמת טיהור שלישונית. רמת טיהור זו טומנת בחובה יתרונות ותועלות רבות, ביניהן: שיקומו של נחל פולג, מניעת זיהום האקוויפר, חיסכון בתצרוכת המים וניצולם לצרכי חקלאות ולרווחת משתמשים חקלאיים (באזור יקום, שפיים, געש, בני דרור, יכין חק"ל ועוד).

מכון טיהור שפכים (מט"ש)

החברה הקימה ומתפעלת את מט"ש קולחי השרון, שהוקם בעלות של כ- 50 מיליון ₪. המכון קולט את מי הביוב של הרשויות השותפות (המועצה האזורית חוף השרון, המועצה המקומית קדימה, המועצה המקומית תל מונד והמועצה המקומית אבן יהודה) וכן שפכים מהמועצה האזורית לב השרון. השפכים מטוהרים במט"ש לרמה המתאימה להשקיה. השפכים המטוהרים (קולחים) מועברים למפעל ההשבה של חוף השרון שהוקם ומתופעל על ידי החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ.
בשנת 2015 מתוכננת הרחבת המכון ושדרוגו, על מנת להתאימו לגידול באוכלוסיית הרשויות השותפות וכן לדרישות החוק מבחינת איכות הטיהור. ההרחבה והשדרוג צפויים להמשך כשנתיים, בעלות של כ-25 מיליון ₪.

בעלי המניות של חברת קולחי השרון:

  • חברת מעיינות השרון בע"מ – תאגיד המים והביוב של המועצות המקומיות: כפר יונה, קדימה-צורן, אבן–יהודה, פרדסיה ותל– מונד, מחזיקה ב- 75% מהון המניות של החברה.
  • המועצה האזורית חוף השרון – מחזיקה ב- 25% מהון המניות של חברת קולחי השרון.

דירקטוריון חברת קולחי השרון בע"מ:

טבלת אנשי קשר - חברת קולחי השרון בע"מ
שם תפקיד טלפון פקס נייד מייל
אמנון מימרן מנכ"ל החברה 09-8990105 050-5304673
יגאל קדרון מ"מ מנכ"ל 073-2596901 [email protected]
מעיין רז כהן יו"ר דירקטוריון החברה
עמית וגנר חבר דירקטוריון קולחי השרון
עדי בן דוד חברת דירקטוריון קולחי השרון
עופר קאופמן חבר דירקטוריון קולחי השרון

לגבי נציג חוף השרון : בתהליך מינוי