אודות המועצה

חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמה בשנת 2017

  1. דף מידע טוואי התהלוכה
  2. פריסת פחי המחזור הכתומים ביישובי המועצה
  3. חוברת בנושא זמן הורות 2016-2017
  4. פלייר יתושים
  5. חוברת התנדבות 2017
  6. עונת הנחשים ודרכי התמודדות
  7. לג בעומר – מאי 2017