אודות המועצה

דף הבית » חוקי עזר

חוקי עזר

חוק עזר הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית במדינת ישראל ונחקק על ידי רשויות מקומיות ואיגודי ערים.
חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות ועל ידי שר הפנים על מנת שיכנס לתוקף.
חוק העזר הינו האמצעי העיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום הרשות המקומית ולגבות תשלומים למימון פעילות הרשות.

נושאים נפוצים לחוקי עזר:

  • הסדרת חנייה
  • ביוב
  • איכות הסביבה
  • שילוט
  • שעות פתיחת עסקים
שם טופסקישור להורדה
אגרת תעודת אישור
אספקת מים 1989
אספקת מים 1967
ביוב
הגנה על הצומח-מבוטל
הוצאת אשפה
הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב
החזקת בעלי חיים
החזקת בריכות-בוטל
היטל תיעול
הסדרת גדר חיה
הסדרת השמירה
הסדרת מקומות רחצה
העמדת רכב וחנייתו
העמדת רכב וחנייתו
הצמדה למדד
הריסת מבנים מסוכנים
מודעות ושלטים
ניקוי מגרשים חצרות וכניסות לבניינים
סימון רחובות ולוחיות מספר ביניינים
סלילת רחובות ומדרכות
סלילת רחובות
פיקוח על כלבים ובעלי חיים
צעצועים מסוכנים-בוטל
רשיונות לאופניים
שימור רחובות
שירותי שמירה
תברואה וסילוק מפגעים
תיעול וניקוז
הודעת חדילה גביית פסולת 2014