אודות המועצה

חזון מחלקת קיימות

מחלקת איכות סביבה ואסטרטגיה לקיימות, פועלת למען איכות החיים בחוף השרון. המחלקה שואפת להשיג סביבה בריאה, מטופחת ומשגשגת למען רווחתם ומימוש צרכיהם החברתיים והכלכליים של תושבי המועצה באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם הקהילות המקומיות, מוסדות החינוך ושותפים אזוריים ובינלאומיים.

מהי סביבה?

הסביבה היא מרחב ומערכת המכילה את כל היצורים החיים ואת כל הדברים שאינם חיים שמתקיימים באופן טבעי בכדור הארץ. זו סביבה שמכילה את כל קשרי הגומלין בין כל היצורים החיים, בינם לבין עצמם ובינם לבין הדומם. כיום אין מקומות בכדור הארץ שאינם מושפעים כלל מפעילות בני האדם, ולכן קשה לדבר על אזורים שאינם מושפעים כלל מפעילות זו.

 

מהי קיימות?

קיימות באנגלית (Sustainability) היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. באקולוגיה מערכת בת קַיָּמָה היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בהווה ובעתיד, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

מהי מועצה מקיימת?

מועצה אזורית מקיימת היא מועצה בה:

  • שטחים פתוחים – השטחים הפתוחים שמורים – איכותית וכמותית.
  • חקלאות – החקלאות מקיימת כנדבך מרכזי בכלכלת האזור הממנפת את הסביבה והקהילה במרחב.
  • חברה וקהילה – החברה הכפרית מנהלת חיי קהילה חיוניים ומבטיחה איכות חיים לכלל חבריה.
  • איכות סביבה – משאבי הסביבה מנוהלים בדפוסים מושכלים, המונעים ומצמצמים מפגעים והשפעות שליליות על הסביבה.
  • כלכלה – הכלכלה איתנה ומקיימת ומדגישה משאבים ונכסים כפריים ומקומיים.

מחלקת איכות סביבה וקיימות עובדת בשיתוף פעולה עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

היחידה האזורית לאיכות הסביבה, הינה הגוף המקצועי המוביל ומקדם את נושאי איכות הסביבה באיזור השרון.
היחידה פועלת בשיתוף עם הרשויות המקומיות והקהילה, להעמיד את נושאי הקיימות, איכות החיים והסביבה בראש סדר העדיפויות. אנו מקדמים הטמעת אורח חיים מקיים בקרב אוכלוסיות רבות ככל האפשר.

היחידה האזורית הוקמה בשנת  1989 ומקום מושבה הוא בעיריית רעננה. מיכל וימר-לוריא מונתה להיות מתאמת היחידה בחוף השרון.

היחידה מעונינת לקדם כל רעיון/ יוזמה בתחום איכות הסביבה. ניתן לפנות למיכל בכל בקשה/ שאלה/ רעיון במייל:Michalecology@gmail.com

כמו כן אנו מעוניינים לתעד פעילות קיימת ברחבי המועצה, גם פעילות פרטית. הנכם מוזמנים לשלוח תיעוד/פרטים לכתובת במייל Michalecology@gmail.com