אודות המועצה

חיסונים נגד כלבת

כלבת היא מחלה אשר גורמת לזיהום חמור הפוגע במוח ובמערכת העצבים. במרבית מקרי ההדבקות מסתיימים במוות. הכלבת מועברת לבני אדם ע"י בעל חיים אשר נושא את הנגיף. כדי לשמור על בריאות הכלבים ובני האדם, חלה החובה על פי חוק, לחסן את מרבית בעל החיים המבוייתים בחיסון הכלבת.

מתי מחסנים כלבים

כל כלב מעל גיל 3 חודשים מחוייב בחיסון כלבת ובשבב. וטרינר המועצה מחוייב מתוקף תפקידו לדווח למאגר הארצי אודות השבבים של כל כלב וכלב המצוי ברשות תושבי המועצה.

בהתאם לחוק במדינת ישראל, חייב כל תושב לחסן את כלבו אחת לשנה ולשלם את אגרת הרישוי.
אי הגעה למתן חיסון וקבלת רישיון, פרושה עבירה על החוק החושפת את בעלי הכלב במקרה הטוב לקבלת קנסות ובמקרה הפחות רצוי להידבקות בכלבת – המוכרת כמחלה קטלנית בעלת 100% תמותה ואף להרדמת כלב לא מחוסן שנשך אדם.

היכן מחסנים כלבים

חיסון לכלבכם ניתן לבצע במשרדי המחלקה הווטרינרית במועצת חוף השרון בשפיים,
בימים א' ו- ד' בין השעות 10:00 – 08:30.
מומלץ להתקשר בטרם ההגעה לטלפון 09-9596528.

פעמיים בשנה (בחודשים מאי ונובמבר), נערכים חיסונים מרוכזים בישובים.
עלון מידע, לקראת ימי החיסון, נשלח לכל בית ביישוב, בו מצוין המועד המדויק בכל ישוב. כל תושב יכול לבצע את חיסון הכלבת אצל כל וטרינר פרטי – עליו לוודא עם הווטרינר המטפל כי הוא מדווח על ביצוע החיסון למועצה.

עלויות חיסון הכלבת

מחירי חיסון הכלבת מתעדכנים מדי מספר חודשים על פי הנחיית משרד החקלאות והשירותים הווטרינרים. עלות החיסון דיפרנציאלית, במידה והכלב מסורס ו/או הכלבה מעוקרת.
במידה והכלב חוסן במועצה, יקבל בעליו בדואר בשנה העוקבת לחיסון, טופס דרישה לתשלום שנתי עבור רישוי וחיסון.
במידה והכלב עוקר או סורס במהלך השנה שחלפה, יש לגשת לסניף הדואר ולמלא טופס בהתאם לסכומים החדשים המעודכנים בסניפי הדואר. או להגיע למועצה ובלבד שיהיו מלווים באישור העיקור/ הסירוס כפי שהופק ע"י הווטרינר המנתח.

החל מתאריך 1.2.2014 – עם כניסת תיקון החוק לעדכון אגרות רישוי הכלבת, מחירי החיסון הם:
כלבה מעוקרת – כלב מסורס – 51.5 ₪
כלבה לא מעוקרת – כלב לא מסורס – 372 ₪
כלב/ה עד גיל חצי שנה שעבורם זהו החיסון הראשון או כלב/ה מעל גיל 8 – 66 ש"ח
שבב – 75 ₪

** רצוי לדווח על ביצוע הסירוס או העיקור מבעוד מועד בדואר, או באמצעות פקס שמספרו 09-9596593. יש לשלוח אישור מטעם הווטרינר, המעיד על ביצוע הניתוח.

פטור מאגרה מוגדלת ואישור תשלום של 66 ₪ בלבד ניתן לקבל במקרים הבאים:
1. פטור עקב מצב בריאותי – יש למלא טפסים והצהרה של הווטרינר המטפל.
2. פטור עבור כלב טהור גזע – יש להציג מסמכים רלוונטיים.

את הבקשה יש להגיש ע"ג טופס בקשה ייעודי (ניתן לקבלו במשרד הווטרינר או במחסנים מורשים), לווטרינר הרשות, 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון.
החלטת וטרינר המועצה תימסר לבעל הכלב, לאחריה ישלם בעל הכלב את הרישיון בהתאם לנדרש.

להורדת בקשה לקבלת פטור מאגרה מוגדלת – לחץ כאן.

תושב חדש במועצה

אדם שעבר לא מכבר להתגורר בתחומי המועצה, אך חיסן את כלבו במהלך השנה האחרונה ברשות אחרת, מחויב לרשום את הכלב ב -מ.א. חוף השרון ולקבל עבורו רישיון מטעם המועצה. התשלום עבור אגרת הרשוי מתבצעת בהתאם לעלויות הקבועות בחוק.

עבור כלב/ה  מעוקר/ מסורס 37 ש"ח

עבור כלב/ה שאינו מעוקר / מסורס 343 ש"ח