אודות המועצה

יום הנגישות הבנילאומי – הזמנה להדרכה לוועדים המקומיים