אודות המועצה

כבישים חדשים, פקקים ישנים

הוגשו תוכניות לסלילה מחדש של כביש השירות המזרחי מחוות רונית לכיוון מנהרת שפיים

פתיחת כביש 531 וכביש איילון צפון החדש הביאו לביטול כביש השירות המזרחי לכביש החוף שחיבר את הנוסעים מיישובי גוש חו"בב אל מנהרת שפיים. התוצאה: עומסי תנועה כבדים נוצרים יום-יום בעיקר בשעות הבוקר ואחר הצוהרים במנהרת געש ובכביש השירות המערבי לכביש החוף.

עוד בשלב תכנון המחלף החדש הגישה מועצת חוף השרון את התנגדותה לביטול כביש השירות המחבר את יישובי חוב"ב אל המנהרה התת-קרקעית בשפיים והציעה כחלופה להרחיב את כביש השירות המערבי המחבר בין געש לשפיים לדו-נתיבי דו מסלולי. לצערם של הנהגים, התנגדויות אלה נדחו. כעת משנפתח הכביש החדש ופקקי התנועה הפכו לבלתי נסבלים, ברור לכל, כי היה ממש בהתנגדויות המועצה. את מחיר ההתעלמות של רשויות התכנון כולנו משלמים מדי יום ביומו.

כעת, משהבינו במשרד התחבורה שיש לספק פתרון לפקקי הענק שנוצרים במנהרת געש וסותמים גם את כביש החוף, החלה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה לתכנן מחדש את כביש השירות המזרחי לכביש החוף. הכביש יאפשר לבאים מגוש חוב"ב דרך חוות רונית להגיע היישר למנהרת שפיים ומשם לכביש החוף כפי שהיה בעבר.

התוכנית תואמה מול חברת נתיבי ישראל והועברה בימים אלה לוועדה המחוזית לקראת הפקדה. לאחר מתן האישור ניתן יהיה לסלול את הכביש מחדש. הכביש החדש ישחרר את עומס התנועה במנהרת געש ויאפשר לתנועה לעבור דרך מנהרת שפיים היישר אל כביש החוף.