אודות המועצה

כדאי לדעת משי"ל: בנושא זכויות לשורדי שואה יוצאי מרוקו, אלג'יר ועיראק

בנושא זכויות לשורדי שואה יוצאי מרוקו, אלג'יר ועיראק

על פי החלטה מינהלית של משרד האוצר, משולם מענק שנתי ליוצאי מרוקו ואלג'יר שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה הרלוונטית, וכן ליוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות– כל אלה יהיו זכאים, לפנים משורת הדין, למענק שנתי בסך 3960 ש"ח ולפטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

לפרטים בנושא זה ועוד ניתן לפנות למוקד שי"ל חוף השרון בימים ראשון וחמישי בין השעות 10:00-12:00

בטלפון 09-9594666 או בכתובת המייל:  shill@hof-hasharon.co.il

תמונה המייצגת זכויות וצדק