אודות המועצה

לא פונתה אשפה / הביוב עלה… למי פונים? מחלקת שירות ומידע!

מוקד המועצה זמין לשירותכם לאורך כל השנה, כולל שבתות וחגים. המענה ניתן ע"י מוקד חיצוני "כל יכול" אשר יוצר קשר ישיר עם בעלי התפקידים במועצה. חייגו 5215* / 09-9596500  או 106