אודות המועצה

מאבק נגע בסמים

הוועדה  מנהלת דיונים וסקירה על תרבות הבילויים, השתייה וצריכת הסמים של בני הנוער במועצה ודרכי התמודדות מולם.

חברי הוועדה:

אורלי עמיר -יו"רחברת מליאהבני- ציון
שוקי ארליך חברת מליאה ארסוף
תמנה שמאליחברת מליאהאודים

 

פרוטוקול ועדת נגע הסמים 9.8.15- לצפייה לחץ כאן