אודות המועצה

מהיום ממחזרים גם פסולת אלקטרונית במועצה אזורית חוף השרון