אודות המועצה

"מה שם הספר?"

הספרייה האזורית חוף השרון, משתתפת, יחד עם בתי הספר היסודיים במועצה, במשחק "מה שם הספר?"