אודות המועצה

מודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד

מודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד
שם טופסקישור להורדה
מודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד- טרייטל הנדסה 
מודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד- עמיעד מערכות