אודות המועצה

מועצת חוף השרון מתנגדת לתכנית הבניה להרחבת רעננה: "דברים נעשים במחשכים"

ראש מועצת חוף השרון אלי ברכה: נמשיך לשמור על המרחבים הפתוחים במועצה לרווחת כלל תושבי המטרופולין שמקיף אותנו. בניה לזוגות צעירים – בהחלט כן, פגיעה בערכי הטבע ובפרנסת התושבים – בשום אופן לא"

מועצה אזורית חוף השרון הגישה ביום חמישי האחרון למועצה הארצית לתכנון ולבניה את התנגדותה לתכנית הבניה ברעננה מערב (תכנית אנ"מ השרון).

במכתב שנשלח על ידי מהנדס המועצה, אדריכל ירדן ערמון פורטת מועצת חוף השרון שורה של התנגדויות לתכנית המקודמת בימים אלה. במסגרת ההתנגדויות מפרטת המועצה האזורית חוף השרון שורה של מחדלים תכנוניים הנוגעים לכשלים חמורים בתכנון הניקוז, בפגיעה חמורה בחקלאי המועצה, בהתעלמות מהגדרת ייעודי הקרקע בפרוייקט ושמירה על השטחים הירוקים וכן בהגדרת שטחים למסחר ועסקים.

מועצת חוף השרון מדגישה בהתנגדותה למועצה הארצית כי יש לשמור שמירה הדוקה על השטחים הפתוחים והחקלאיים בשטחי השיפוט של המועצה ועצירת התפשטות אורבנית לא מבוקרת של רעננה. כמו כן דורשת המועצה מרשות מקרקעי ישראל לוודא כי מבוצעת חלוקה הוגנת של שטחי התעסוקה שהתכנית מציעה, בין המועצה האזורית חוף השרון לבין עריית רעננה. סיכומים מהם מתנערת עיריית רעננה. כמו כן דורשת המועצה בהתנגדותה, להוציא את שטחי ההרחבה של בצרה (שיכון בנים) ממסמכי התכנית.

מועצת חוף השרון עומדת על כך שבעיות הניקוז בנחל רשפון ובנחל פולג תפטרנה טרם הוצאת היתרי בניה לכל פיתוח עתידי וזאת על מנת למנוע הצפות קשות באגן הניקוז שבשטח המועצה בנחל רשפון ובאגן הפולג, שיגרמו לפגיעה קשה בשדות החקלאיים וביישובים. נושאים שלא זכו למענה בתכנית שהוצגה.

ראש המועצה אלי ברכה מסר: תכנית אנ"מ רעננה מלאה בחורים ומתעלמת ממספר בעיות יסוד תכנוניות שיש להסדירן טרם אישור התכנית. אנו מבינים ושותפים לצורך של המדינה לטפל במשבר הדיור, אך לא במחיר של פגיעה בפרנסת התושבים, בהרס ערכי טבע והתעלמות מבעיות הניקוז שפרוייקט מסוג זה ייצור במרחב המועצה". ברכה הוסיף ואמר: "אני מצר על כך שעיריית רעננה חזרה בה משורה של הסכמות אליהן הגענו. נמשיך לשמור על המרחבים הפתוחים במועצה לרווחת כלל תושבי המטרופולין שמקיף אותנו. בניה – בהחלט כן, פגיעה בערכי הטבע ובתושבים – בשום אופן לא".

צילום מרחב פתוח ממועצה אזורית חוף השרון לכיוון רעננה