אודות המועצה

מופע תרבותי חוויתי לוותיקים – "כמו צמח בר" עם רחל שפירא

הזמנה_ רחל שפיראהזמנה רחל שפירא