אודות המועצה

המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים – ביום חמישי 14.11 המחלקה לא תקבל קהל ולא מענה טלפוני עקב יום למידה מחלקתי.