אודות המועצה

מידע בנושא צהרונים

לחץ כאן לצפייה במידע בנושא צהרונים בעקבות חוק צהרונים ותוכנית ניצנים.