אודות המועצה

מיחזור מוצלח: כתום עולה

מיחזור מוצלח: כתום עולה

 בשנה האחרונה נכנס הפח הכתום למיחזור אריזות אל יישובי המועצה, ולאחר תקופת הסתגלות נראה כי הוא נוחל הצלחה רבה. "אחת לרבעון תאגיד תמיר מבצע דגימה של איכות החומר שנאסף. עד כה בוצעו שתי דגימות, ומהדוחות ניתן ללמוד שתושבי חוף השרון בהחלט מודעים לנושא המיחזור" מספר אייל ג'נח, האחראי על תחום ש.פ.ע במועצה.

"כ-130 פחים פוזרו ביישובי המועצה", אומר אייל, "וההיענות מצד התושבים הייתה מפתיעה לטובה והפחים התמלאו מהר מהמצופה. בשיתוף פעולה עם תאגיד תמיר, בחלק מהיישובים העלנו את תדירות הפינוי לאחת לשבועיים ובשאר היישובים תגברנו בעוד פחים".

כחלק מתהליך ההסברה ביישובים חולקה שקית רב פעמית לכל בית אב, חוברת הסברה ומגנט למקרר ובו הסבר "מה זורקים לפח הכתום". כמו כן, נשלח מידע אינטרנטי לוועדי היישובים להפצה לתושבים.

כחלק מהטמעת מיחזור האריזות, הועברו תכנים ופעילויות הסברה בנושא הפח לכל חתכי הגילאים במועצה. במסגרת מערכת החינוך הועברו הצגות בנושא הפח הכתום לגני הילדים, והועברו פעילויות חווייתיות לכלל תלמידי בית הספר היסודי, כמו גם  הצגות בבתי הוותיקים במועצה ובדיור מוגן. כחלק ממדיניות המיחזור יצאו שני סיורים למרכז לחינוך סביבתי בחירייה בכדי ללמוד על דרכי המחזור בארץ.

הסבר המפרט מה זורקים לפח הכתום