אודות המועצה

מכרזים פומביים סגורים

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס מקרקעין בכפר חרוצים - מכרז מס' 24/2020
שם טופסקישור להורדה
מכרז 24/2020
הודעה מס 1
הספקת מוצרי מכולת - מכרז מס' 23/2020
שם טופסקישור להורדה
מכרז 23-2020 הספקת מוצרי מכולת הודעת המועצה
מכרז 23-2020 מוצרי מכולת- הודעה מס 1 עדכון מועדים
מכרז להספקת מוצרי מכולת
מכרז להפעלת עמדת עזרה ראשונה בחוף הים - מכרז מס' 22/2020
שם טופסקישור להורדה
הודעה מס' 1
מכרז מס' 22/2020
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
שם טופסקישור להורדה
מכרז 5/2019 למתן ריש
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
הודעת המועצה – תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא ליועץ למערך הביוב ".
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
הודעה מס' 1 דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה –
"הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה"
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
שם טופסקישור להורדה
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
הודעה על שינוי נוסח הערבות ומועד פתיחת תיבת מכרזים
הודעה על שינוי מועד פתיחת תיבת המכרזים
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
שם טופסקישור להורדה
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
שם טופסקישור להורדה
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
מכרז 13/2019 כרטיסי טיסה עבור משלחת "דילר" לארגנטינה.
שם טופסקישור להורדה
מכרז 13/2019 כרטיסי טיסה עבור משלחת "דילר" לארגנטינה.
הודעה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה.
הודעה מס' 2- דחיית מועד ההגשה למכרז.
הודעה מס' 3 – דחיית מועד ההגשה למכרז.
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז פומבי 3/2019 עבוודת הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה במאגר תל יצחק".
שם טופסקישור להורדה
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז פומבי 3/2019 עבוודת הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה במאגר תל יצחק".
קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום נגישות".
שם טופסקישור להורדה
קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום נגישות".
עדכון בתנאי ההליך ותשובות לשאלות הבהרה
תקציר מכרז פומבי אספקת תקשורת ושירותים סלולארים מס' 14-2019
שם טופסקישור להורדה
שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז ותשובות המועצה
שימו לב! תאריך מעודכן ואחרון להגשת המכרז הוא 12/11/2019 בשעה 13:30. יש להגיש את הצעות המחיר עפ"י מסמך ו' הצעת מחיר מעודכנת המצ"ב (מסמך להורדה)
"קול קורא – לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ בתחום ניתוח התנהגות"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא –לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום תקשורת ויח"צ"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא –לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום תקשורת ויח"צ"
הודעה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה
מכרז התייעלות אנרגטית לאתר המועצה
שם טופסקישור להורדה
הודעה מס' 1 – "שינוי מועדי המכרז ומענה לשאלות הבהרה".
הודעה מס' 2 – "שינוי מועדי המכרז".
הודעה מס' 3 – "תיקון נוסח ערבות השתתפות".
הודעה מס' 4 "שינוי דרישות הביטוח ושינוי במועדי המכרז".
הודעה מס' 4 "שינוי דרישות הביטוח ושינוי במועדי המכרז".
"מכרז פומבי 16/2019 לזכויות שימוש במערכות הנדסיות ושירותים נוספים".
שם טופסקישור להורדה
"מכרז פומבי 16/2019 לזכויות שימוש במערכות הנדסיות ושירותים נוספים".
הנידון: פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי ייעוץ משפטי של משרד עורכי דין עם ניסיון בתחום המשפט הסביבתי
שם טופסקישור להורדה
הנידון: פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי ייעוץ משפטי של משרד עורכי דין עם ניסיון בתחום המשפט הסביבתי
קול קורא מנהל אומנותי פסטיבל המוזיקה
שם טופסקישור להורדה
קול קורא מנהל אומנותי פסטיבל המוזיקה
מכרז פומבי מס' 18/2020 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של מועצה אזורית חוף השרון
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 18/2020 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של מועצה אזורית חוף השרון
פרוטוקול הבהרות מספר 1 - מכרז מס' 18/2020 - חוף השרון
מכרז פומבי מס' 19/2020 להספקת כרטיסי שי מגנטיים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 19/2020 להספקת כרטיסי שי מגנטיים
מכרז פומבי מס' 19/2020 להספקת כרטיסי שי מגנטיים – הודעה מס' 1 עדכון על מועד הפתיחה, תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות ביישובי המועצה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות ביישובי המועצה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות - הודעה מס' 1 דחיית מועדי המכרז ותשובות לשאלת הבהרה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות - הודעה מס' 2
מכרז 21/2020 לעריכת ביטוחי המועצה האזורית חוף השרון
שם טופסקישור להורדה
מכרז 21/2020 לעריכת ביטוחי המועצה האזורית חוף השרון
מכרז 21/2020 ביטוחי המועצה -אישור נסיון תביעות
מכרז פומבי מס' 21/2020 לעריכת ביטוחי המועצה – הודעה על תיקון טעות סופר
הודעת המועצה – דחיית המועד להגשת שאלות הבהרה
הודעת המועצה– תשובות לשאלות הבהרה
קול קורא להקמה והפעלה של דוכני מזון ו/או שתיה באירועי פסטיבל המוזיקה
שם טופסקישור להורדה
קול קורא להקמה והפעלה של דוכני מזון ו/או שתיה באירועי פסטיבל המוזיקה
קול קורא - הצעות מחיר לשידורי תוכן ברשת
שם טופסקישור להורדה
קול קורא - הצעות מחיר לשידורי תוכן ברשת
קול קורא -הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ יועץ (פרוייקטור) להקמת מרפאה אזורית
שם טופסקישור להורדה
קול קורא בנושא הקמת מרפאה
קול קורא -הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ יועץ (פרוייקטור) להקמת מרפאה אזורית
קול קורא -הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ בתחום הגדלת שומות ארנונה ו/או היטלים שונים
שם טופסקישור להורדה
קול קורא בנושא יועץ להגדלת שומות ארנונה והיטלים.
קול קורא -הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ בתחום הגדלת שומות ארנונה ו/או היטלים שונים
מכרז פומבי מס' 1/2018 לשירותי הזנה (קייטרינג) לצהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 1/2018 לשירותי הזנה (קייטרינג) לצהרונים
מכרז פומבי מס' 111/2018 מכרז מסגרת להקמת מאגר קבלני גינון להספקת שירותי גינון ואחזקת שטחים ציבוריים ליישובי המועצה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 111/2018 מכרז מסגרת להקמת מאגר קבלני גינון להספקת שירותי גינון ואחזקת שטחים ציבוריים ליישובי המועצה תשובות לשאלות הבהרה ועדכון בהוראות המכרז
מ.א חוף השרון- מכרז 111-2018- הקמת מאגר קבלני גינון הודעה מספר 1 שינוי במועדי המכרז
מכרז פומבי מס' 111/2018 מכרז מסגרת להקמת מאגר קבלני גינון להספקת שירותי גינון ואחזקת שטחים ציבוריים ליישובי המועצה
מכרז פומבי מס' 109/2018 לעבודות שיקום כבישים בבצרה ובכפר נטר (תיקון שקיעת קווי ביוב)
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 109/2018 לעבודות שיקום כבישים בבצרה ובכפר נטר (תיקון שקיעת קווי ביוב)
מכרז 108-2018 להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום הרכש וההתקשרויות
שם טופסקישור להורדה
מכרז 108-2018 להספקת שרותי מיקור חוץ תפעוליים בתחום הרכש וההתקשרויות
שירותי מיפוי פוטוגרמטרי מכרז מס' 87/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי מיפוי פוטוגרמטרי מכרז מס' 87/2017
מכרז87/2017 מיפוי פוטוגרמטרי - הודעה מס' 1 דחיית מועד שאלת שאלות
מכרז 87/2017 מיפוי פוטוגרמטי - הודעה מס' 2 תשובות המועצה
מכרז 87/2017 מיפוי פוטוגרמטרי הודעה מס' 3 – עדכון כתב הצעת המחיר
שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי פינוי אשפה מכרז מס' 86/2017
מ.א חוף השרון מכרז 86-2017 אשפה- הודעה מס' 1 ותשובות המועצה - (003)
מכרז-פומבי-86-2017-לשירותי-פינוי-אשפה-גזם-ופסולת-גושית
טופס בקשה להיכלל במאגר מורי תלן 2017 (2)
שם טופסקישור להורדה
טופס בקשה להיכלל במאגר מורי תלן 2017 (2)
רכז מצילה ונוער בסיכון
שם טופסקישור להורדה
מכרז 589.18 רכז מצילה ונוער בסיכון
מכרז ארגון מסע לפולין
שם טופסקישור להורדה
התייחסות המועצה לשאלות משתתפים
מכרז ארגון מסע לפולין 2017
הפקת מרוץ שליחים
שם טופסקישור להורדה
הפקת מרוץ שליחים
שם טופסקישור להורדה
בקשה להיכלל במאגר מורי תלן כולל הסכם-2016-
שם טופסקישור להורדה
טופס-בקשה-להיכלל-במאגר-מורי-תלן-כולל-הסכם-2016
מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)
שם טופסקישור להורדה
מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)
מכרז 83-2017 לארגון והפעלת טיולים בבתי הספר
שם טופסקישור להורדה
מכרז 83-2017 לארגון והפעלת טיולים בבתי הספר
מכרז 83-2017 לארגון טיולים - תשובות לשאלות הבהרה
החברה לתשתיות ביוב מכרז 2-2017 לאספקת משאבות ביוב לתחנות סניקה
שם טופסקישור להורדה
החברה לתשתיות ביוב מכרז 2-2017 לאספקת משאבות ביוב לתחנות סניקה
רכישת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים מכרז פומבי מס' 85/2017
שם טופסקישור להורדה
רכישת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים מכרז פומבי מס' 85/2017
מכרז 85-2017 ציוד חומרי ניקיון - הודעה מס' 1 דחיית מועד ההגשה
שירותי הנהלת חשבונות מכרז פומבי מס' 88/2017
שם טופסקישור להורדה
שירותי הנהלת חשבונות מכרז פומבי מס' 88/2017
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 1/2017 לשירותי הספקת כלור למי השקייה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 1/2017 לשירותי הספקת כלור למי השקייה
מכרז 89-2017 לשירותי טיאוט ביישובי המועצה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 89-2017 לשירותי טיאוט ביישובי המועצה
מכרז 92-2017 מכרז למנהל מערכות מידע ראשי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 92-2017 מכרז למנהל מערכות מידע ראשי
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – העמותה לספורט עממי מחוז השרון
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – העמותה לספורט עממי מחוז השרון
מכרז 95-2018 לתחזוקת דרכים ושטחים ציבוריים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 95-2018 לתחזוקת דרכים ושטחים ציבוריים
תחזוקת כבישים הודעה על מועד פתיחה
מכרז 97-2018 לשירותי הדברה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 97-2018 לשירותי הדברה
הודעת המועצה למכרז 97-2018 לשירותי הדברה
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז 96-2018 גינון
שם טופסקישור להורדה
מכרז 96-2018 גינון
מכרז 98-2018 שילוט לחוף הים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 98-2018 שילוט לחוף הים
הודעה על שינוי מועדי המכרז 98-2018
מכרז 99-2018 לתפעול מזנון נייד בחוף הים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 99-2018 לתפעול מזנון נייד בחוף הים
מכרז 99-2018 מזנון נייד לחוף הים- הודעה על ביטול המכרז
שירותי קצין בטיחות בתעבורה
שם טופסקישור להורדה
שירותי קצין בטיחות בתעבורה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – הספקת תאי שירותים מבטון המתאימים לסביבה קורוזיבית ועמידים בפני ונדליזם
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – הספקת תאי שירותים מבטון המתאימים לסביבה קורוזיבית ועמידים בפני ונדליזם
מכרז לעבודות פיתוח שטח בגני ילדים בבצרה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 102/2018 לעבודות פיתוח שטח בגני ילדים בבצרה
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז להנחת קו קולחים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 1/2018 החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז להנחת קו קולחים
מכרז 103-2018 לעבודות בינוי בית ספר חובב
שם טופסקישור להורדה
מכרז לעבודות בינוי בית ספר חובב
מכרז 104-2018 למערכת אכיפת חוקי עזר ושירותים משלימים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 104-2018 למערכת אכיפת חוקי עזר ושירותים משלימים
מכרז מערכת אכיפה
שם טופסקישור להורדה
מכרז מערכת אכיפה הודעת המועצה מס' 2
מכרז מערכת אכיפה
שם טופסקישור להורדה
מכרז מערכת אכיפה הודעת המועצה מס 1
מכרז 106-2018 עבודות סלילה ופיתוח כיכר בני ציון בצרה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 106-2018 עבודות סלילה ופיתוח כיכר בני ציון בצרה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד-עמיעד מערכות מים בע"מ
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד
שם טופסקישור להורדה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד-טרייטל הנדסה כימית בע"מ
מכרז פומבי מס' 2/2018 להספקת מדי מים אלקטרומגנטיים ומערכת קר"מ
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 2/2018 להספקת מדי מים אלקטרומגנטיים ומערכת קר"מ
"הודעה על דחיית מועדי המכרז".
הודעה מס' 2- תשובות לשאלות הבהרה, תיקון כתב הצעת המחיר, מועד פתיחת תיבת המכרזים
מכרז פומבי מס' 3/2019 לעבודות בינוי בבית החינוך המשותף בשפיים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 3/2019 לעבודות בינוי בבית החינוך המשותף בשפיים
מכרז פומבי מס' 3/2019 לעבודות בינוי בבית החינוך המשותף בשפיים – הודעה מס' 1 עדכון תנאי הסף
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון – מכרז 1/2019 עבודות צביעה של צנרת מי קולחין במאגר תל יצחק"
שם טופסקישור להורדה
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון – מכרז 1/2019 עבודות צביעה של צנרת מי קולחין במאגר תל יצחק"
הודעה מס' 1 עדכון בתנאי הסף -
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הגדלת שומות ארנונה ו/או היטלים שונים".
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הגדלת שומות ארנונה ו/או היטלים שונים".
יועץ להגדלת שומות ארנונה והיטלים-תשובות לשאלות הבהרה
"מכרז פומבי 7/2019 להספקת שירותי רואה חשבון עבור הועדים המקומיים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית חוף השרון"
שם טופסקישור להורדה
"מכרז פומבי 7/2019 להספקת שירותי רואה חשבון עבור הועדים המקומיים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית חוף השרון"
"הודעה על פתיחת תיבת המכרזים ותשובות לשאלות הבהרה".
" מכרז פומבי מס' 4/2019 -לשירותי תפעול, בקרה ואחזקה של מערכות הביוב ומי הקולחים"
שם טופסקישור להורדה
" מכרז פומבי מס' 4/2019 -לשירותי תפעול, בקרה ואחזקה של מערכות הביוב ומי הקולחים"
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון מכרז 2-2019 בדיקת איכות מי קולחים - ...
שם טופסקישור להורדה
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ – מכרז 2/2019 שירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
הודעה 1 במסגרת מכרז 2/2019 לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
הודעה 2 במסגרת מכרז 2/2019 לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
"קול קורא שירותי הדרכה מורי תל"נ"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא שירותי הדרכה מורי תל"נ"
" הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה".
חוף השרון - קול קורא שירותי הדרכה למוסדות חינוך של המועצה ורישום למאגר הודעה מספר 2
"קול קורא שירותי ייעוץ למועצה ורישום למאגר היועצים של המועצה בתחום מטפלים רגשיים"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא שירותי ייעוץ למועצה ורישום למאגר היועצים של המועצה בתחום מטפלים רגשיים"