אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

קול קורא - הצעות מחיר לשידורי תוכן ברשת
שם טופסקישור להורדה
קול קורא - הזמנה לקבלת הצעות להפעלת שידורי תוכן ברשת
מכרז מס' 24/2020 הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס מקרקעין בכפר חרוצים
שם טופסקישור להורדה
מכרז מס' 24/2020 הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס מקרקעין בכפר חרוצים
מכרז פומבי מס' 23/2020 התקשרות מסגרת להספקת מוצרי מכולת
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 23/2020 התקשרות מסגרת להספקת מוצרי מכולת
מכרז להפעלת עמדת עזרה ראשונה בחוף הים
שם טופסקישור להורדה
מכרז להפעלת עמדת עזרה ראשונה בחוף הים
קול קורא שירותי ייעוץ להכנת תכנית תפיסת החינוך במועצה
שם טופסקישור להורדה
קול קורא שירותי ייעוץ להכנת תכנית תפיסת החינוך במועצה
קול קורא להקמה והפעלה של דוכני מזון ו/או שתיה באירועי פסטיבל המוזיקה
שם טופסקישור להורדה
קול קורא להקמה והפעלה של דוכני מזון ו/או שתיה באירועי פסטיבל המוזיקה
מכרז 21/2020 לעריכת ביטוחי המועצה האזורית חוף השרון
שם טופסקישור להורדה
מכרז 21/2020 לעריכת ביטוחי המועצה האזורית חוף השרון
מכרז 21/2020 ביטוחי המועצה -אישור נסיון תביעות
מכרז פומבי מס' 21/2020 לעריכת ביטוחי המועצה – הודעה על תיקון טעות סופר
הודעת המועצה – דחיית המועד להגשת שאלות הבהרה
הודעת המועצה– תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות ביישובי המועצה
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות ביישובי המועצה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות - הודעה מס' 1 דחיית מועדי המכרז ותשובות לשאלת הבהרה
מכרז פומבי מס' 20/2020 התקשרות מסגרת להספקת והפעלת זיקוקי דינור בערב יום העצמאות - הודעה מס' 2
מכרז פומבי מס' 19/2020 להספקת כרטיסי שי מגנטיים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 19/2020 להספקת כרטיסי שי מגנטיים
מכרז פומבי מס' 19/2020 להספקת כרטיסי שי מגנטיים – הודעה מס' 1 עדכון על מועד הפתיחה, תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 18/2020 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של מועצה אזורית חוף השרון
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 18/2020 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של מועצה אזורית חוף השרון
פרוטוקול הבהרות מספר 1 - מכרז מס' 18/2020 - חוף השרון
קול קורא מנהל אומנותי פסטיבל המוזיקה
שם טופסקישור להורדה
קול קורא מנהל אומנותי פסטיבל המוזיקה
הנידון: פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי ייעוץ משפטי של משרד עורכי דין עם ניסיון בתחום המשפט הסביבתי
שם טופסקישור להורדה
"מכרז פומבי 16/2019 לזכויות שימוש במערכות הנדסיות ושירותים נוספים".
שם טופסקישור להורדה
"מכרז פומבי 16/2019 לזכויות שימוש במערכות הנדסיות ושירותים נוספים".
מנהל/ת אגף חינוך - עדכון
שם טופסקישור להורדה
מנהל/ת אגף חינוך - עדכון
מכרז התייעלות אנרגטית לאתר המועצה
שם טופסקישור להורדה
הודעה מס' 1 – "שינוי מועדי המכרז ומענה לשאלות הבהרה".
הודעה מס' 2 – "שינוי מועדי המכרז".
הודעה מס' 3 – "תיקון נוסח ערבות השתתפות".
הודעה מס' 4 "שינוי דרישות הביטוח ושינוי במועדי המכרז".
הודעה מס' 4 "שינוי דרישות הביטוח ושינוי במועדי המכרז".
"קול קורא –לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום תקשורת ויח"צ"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא –לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום תקשורת ויח"צ"
הודעה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה
"קול קורא – לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ בתחום ניתוח התנהגות"
שם טופסקישור להורדה
תקציר מכרז פומבי אספקת תקשורת ושירותים סלולארים מס' 14-2019
שם טופסקישור להורדה
תקציר מכרז פומבי מס' 14-2019
שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז ותשובות המועצה
שימו לב! תאריך מעודכן ואחרון להגשת המכרז הוא 12/11/2019 בשעה 13:30. יש להגיש את הצעות המחיר עפ"י מסמך ו' הצעת מחיר מעודכנת המצ"ב (מסמך להורדה)
קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום נגישות".
שם טופסקישור להורדה
קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום נגישות".
עדכון בתנאי ההליך ותשובות לשאלות הבהרה
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז פומבי 3/2019 עבוודת הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה במאגר תל יצחק".
שם טופסקישור להורדה
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז פומבי 3/2019 עבוודת הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה במאגר תל יצחק".
מכרז 13/2019 כרטיסי טיסה עבור משלחת "דילר" לארגנטינה.
שם טופסקישור להורדה
מכרז 13/2019 כרטיסי טיסה עבור משלחת "דילר" לארגנטינה.
הודעה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה.
הודעה מס' 2- דחיית מועד ההגשה למכרז.
הודעה מס' 3 – דחיית מועד ההגשה למכרז.
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
שם טופסקישור להורדה
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
שם טופסקישור להורדה
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
שם טופסקישור להורדה
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
הודעה על שינוי נוסח הערבות ומועד פתיחת תיבת מכרזים
הודעה על שינוי מועד פתיחת תיבת המכרזים
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
הודעה מס' 1 דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה –
"הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה"
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא ליועץ למערך הביוב ".
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
הודעת המועצה – תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
שם טופסקישור להורדה
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
"הודעה מס' 1- שינוי תנאי הסף, עדכון מועדי המכרז, תשובות לשאלות הבהרה".