אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס מקרקעין בכפר חרוצים - מכרז מס' 30/2020
שם טופסקישור להורדה
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס מקרקעין בכפר חרוצים - מכרז מס' 30/2020
תכנית מדידת הנכס
חוזה חכירה
מכרז 29/2020 לשירותי מוסך לאוטובוסים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 29/2020 לשירותי מוסך לאוטובוסים
מכרז 28/2020 להפעלת צהרונים וקייטנות
שם טופסקישור להורדה
מכרז 28/2020 להפעלת צהרונים וקייטנות
החברה למחזור מים וקולחים מכרז 01/2020 לשירותי ריסוס מהאוויר
שם טופסקישור להורדה
מכרז 01/2020 לשירותי ריסוס מהאוויר
מכרז לשירותי ריסוס מהאוויר - הודעה מס' 1
קול קורא לשירותי תכנון אדריכלי בבי"ס וייצמן
שם טופסקישור להורדה
קול קורא לשירותי תכנון אדריכלי בבי"ס וייצמן
מכרז פומבי מס' 26/2020 לעבודות בניה מתועשת במשרדי המועצה בשפיים
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 26/2020 לעבודות בניה מתועשת במשרדי המועצה בשפיים
תכניות למכרז 26/2020
מכרז פומבי מס' 25/2020 שיפוץ ותוספות בינוי במבנה המועצה הראשי - שלב א'
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי מס' 25/2020 שיפוץ ותוספות בינוי במבנה המועצה הראשי - שלב א'
תכניות למכרז 25/2020
קול קורא שירותי ייעוץ להכנת תכנית תפיסת החינוך במועצה
שם טופסקישור להורדה
הודעה מס 3 - עדכון תנאי ההליך והארכת מועד ההגשה
קול קורא שירותי ייעוץ להכנת תכנית תפיסת החינוך במועצה
הפעלה מחדש
קול קורא יועץ לתפיסת החינוך - הודעה מס' 2 תשובות לשאלות הבהרה