אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

מכרז התייעלות אנרגטית לאתר המועצה
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא –לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי יעוץ בתחום תקשורת ויח"צ"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא – לרישום במאגר היועצים של המועצה ולהגשת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ בתחום ניתוח התנהגות"
שם טופסקישור להורדה
תקציר מכרז פומבי אספקת תקשורת ושירותים סלולארים מס' 14-2019
שם טופסקישור להורדה
תקציר מכרז פומבי מס' 14-2019
שאלות הבהרה של המשתתפים במכרז ותשובות המועצה
שימו לב! תאריך מעודכן ואחרון להגשת המכרז הוא 12/11/2019 בשעה 13:30. יש להגיש את הצעות המחיר עפ"י מסמך ו' הצעת מחיר מעודכנת המצ"ב (מסמך להורדה)
קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום נגישות".
שם טופסקישור להורדה
קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום נגישות".
עדכון בתנאי ההליך ותשובות לשאלות הבהרה
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז פומבי 3/2019 עבוודת הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה במאגר תל יצחק".
שם טופסקישור להורדה
"החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון- מכרז פומבי 3/2019 עבוודת הקמת תחנת שאיבה וקו סניקה במאגר תל יצחק".
מכרז 13/2019 כרטיסי טיסה עבור משלחת "דילר" לארגנטינה.
שם טופסקישור להורדה
מכרז 13/2019 כרטיסי טיסה עבור משלחת "דילר" לארגנטינה.
הודעה מס' 1 – תשובות לשאלות הבהרה.
הודעה מס' 2- דחיית מועד ההגשה למכרז.
הודעה מס' 3 – דחיית מועד ההגשה למכרז.
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
שם טופסקישור להורדה
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
שם טופסקישור להורדה
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
שם טופסקישור להורדה
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
הודעה על שינוי נוסח הערבות ומועד פתיחת תיבת מכרזים
הודעה על שינוי מועד פתיחת תיבת המכרזים
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
הודעה מס' 1 דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה –
"הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה"
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא ליועץ למערך הביוב ".
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
הודעת המועצה – תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
שם טופסקישור להורדה
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
"הודעה מס' 1- שינוי תנאי הסף, עדכון מועדי המכרז, תשובות לשאלות הבהרה".