אודות המועצה

מכרזים פומביים פתוחים

קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
שם טופסקישור להורדה
קול קורא רישום למאגר והצעת מחיר ייעוץ למאגר והצעת מחיר יעוץ ביטוח לפרסום
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
שם טופסקישור להורדה
מכרז 12/2019 מסגרת לעבודות חשמל
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
שם טופסקישור להורדה
מ.א. חוף השרון- מכרז מס' 11-2019 להתקשרות מסגרת לשירותי גיזום
הודעה על שינוי נוסח הערבות ומועד פתיחת תיבת מכרזים
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 9/2019 להספקת ציוד משרדי וחומרי אמנות ויצירה".
הודעה מס' 1 דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה –
"הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה"
"קול קורא שירותי ייעוץ למועצה ורישום למאגר היועצים של המועצה בתחום מטפלים רגשיים"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא שירותי ייעוץ למועצה ורישום למאגר היועצים של המועצה בתחום מטפלים רגשיים"
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
שם טופסקישור להורדה
מכרז 10/2019 לשירותי תוכן לצהרונים
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא ליועץ למערך הביוב ".
"קול קורא לשירותי ייעוץ בתחום הביוב".
הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה
"קול קורא שירותי הדרכה מורי תל"נ"
שם טופסקישור להורדה
"קול קורא שירותי הדרכה מורי תל"נ"
" הודעת המועצה תשובות לשאלות הבהרה".
חוף השרון - קול קורא שירותי הדרכה למוסדות חינוך של המועצה ורישום למאגר הודעה מספר 2
קול קורא שירותי הדרכה למוסדות חינוך של המועצה ורישום למאגר היועצים – של המועצה בתחום מורי ומדריכי תל"נ הודעה מס' 3 שינוי מועדי הקול קורא והבהרות נוספות
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
שם טופסקישור להורדה
"מכרז 8/2019 לשירותי ניהול, תפעול ותחזוקת מערך התקשוב של המועצה"
הודעת המועצה – תשובות לשאלות הבהרה, מועד פתיחת תיבת המכרזים
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון מכרז 2-2019 בדיקת איכות מי קולחים - ...
שם טופסקישור להורדה
החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ – מכרז 2/2019 שירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
הודעה 1 במסגרת מכרז 2/2019 לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
הודעה 2 במסגרת מכרז 2/2019 לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים
" מכרז פומבי מס' 4/2019 -לשירותי תפעול, בקרה ואחזקה של מערכות הביוב ומי הקולחים"
שם טופסקישור להורדה
" מכרז פומבי מס' 4/2019 -לשירותי תפעול, בקרה ואחזקה של מערכות הביוב ומי הקולחים"
המועצה האזורית חוף השרון מכרז 4-2019 תפעול מערכות ביוב וקולחים-הבהרה
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
שם טופסקישור להורדה
מכרז 5/2019 למתן רישיון שימוש, תחזוקה, אספקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות להסדרת חניה ופיקוח (רב תכליתי)
"הודעה מס' 1- שינוי תנאי הסף, עדכון מועדי המכרז, תשובות לשאלות הבהרה".