אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

מכרז 43.20 - עו"ס זקנה ופקידת הגנה על קשישים - גרסת עיתון - הארכה
שם טופסקישור להורדה
מכרז 43.20 - עו"ס זקנה ופקידת הגנה על קשישים - גרסת עיתון - הארכה
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז מספר 44.20 לתפקיד מנהל אגף מוניציפלי
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 44.20 לתפקיד מנהל אגף מוניציפלי
להורדת טופס הגשת מועמדות