אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

מכרז פומבי 40.19 לתפקיד מנהל אגף חינוך
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 40.19 לתפקיד מנהל אגף חינוך
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז 38.19 לתפקיד אחראי/ת נושא סייעות צהרונים וקייטנות
שם טופסקישור להורדה
מכרז 38.19 לתפקיד אחראי/ת נושא סייעות צהרונים וקייטנות
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז מספר 39.19 לתפקיד רכז מתנדבים ומנהל מרכז גישור ושי"ל
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 39.19 לתפקיד רכז מתנדבים ומנהל מרכז גישור ושי"ל