אודות המועצה

מכרזי כ"א פתוחים

מכרז 38.19 לתפקיד אחראי/ת נושא סייעות צהרונים וקייטנות
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 37.19 לתפקיד פסיכולוג/ית (2 משרות)
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 37.19 לתפקיד פסיכולוג/ית (2 משרות)
להורדת טופס הגשת מועמדות
להורדת טופס הגשת מועמדת
מכרז 36.19 – רכז תכנית להבה מועצתי
שם טופסקישור להורדה
מכרז 36.19 – רכז תכנית להבה מועצתי
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז מספר 33.19 לתפקיד מזכירת אגף
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 33.19 לתפקיד מזכירת אגף
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז פומבי 34.19 לתפקיד רכז נוער וילדים רשותי
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 34.19 לתפקיד רכז נוער וילדים רשותי
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז מספר 32.19 לתפקיד מזכירת מחלקה
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 32.19 לתפקיד מזכירת מחלקה
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז מספר 35.19 לתפקיד מנהל אגף מוניציפלי
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 35.19 לתפקיד מנהל אגף מוניציפלי
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז פומבי 31.2019 לתפקיד מנהל אגף חינוך
שם טופסקישור להורדה
מכרז פומבי 31.2019 לתפקיד מנהל אגף חינוך
להורדת טופס הגשת מועמדות
מכרז מספר 29.19 לתפקיד עובדת סוציאלית יישובית- קהילתית ורכזת מתנדבים
שם טופסקישור להורדה
מכרז מספר 29.19 לתפקיד עובדת סוציאלית יישובית- קהילתית ורכזת מתנדבים
להורדת טופס הגשת מועמדות