אודות המועצה

דף הבית » מכרזים

מכרזים

 

מועצה אזורית חוף השרון מנגישה את המידע בשקיפות מלאה אודות מכרזי המועצה. באתר יפורסמו מכרזים פומביים ומכרזי כוח אדם. בהתאם לדרישות אתם מוזמנים להגיש הצעות ולקחת חלק בפעילות.

 

מכרזי כוח אדם

למכרזים פתוחים לחץ כאן

למכרזים סגורים לחץ כאן

תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2020 – לצפייה בתוכנית לחץ כאן 

מכרזים פומביים

למכרזים פתוחים לחץ כאן

למכרזים סגורים לחץ כאן

פרסום החלטות ועדת השלושה

החלטות ועדת השלושה לגבי סימון כבישים במועצה:

https://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/החלטה-על-התקשורת.pdf

 

 

פרסום החלטות ועדת התקשרויות

החלטות ועדת התקשרויות בעיניין התקשרות עם אמניר תעשיות מחזור בע"מ:

31.05.20 החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרויות עם מוסכים ונותני שירותים לרכבי המועצה :

31.05.20 החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרות עם חברות הסעות להסעת תלמידים:

31.05.20 החלטות ועדת התקשרויות לגבי אישור הארכת התקשרות עם סיטיקונקט בע"מ:

 

החלטות ועדת ההתקשרויות ע"פ נוהל 8/2016

להחלטות ועדת ההתקשרויות ע"פ נוהל 8/2016 לחץ כאן 

דו"ח לשנת 2019 אודות ההיקף הכספי של התקשרויות המועצה עם יועצים לפי "נוהל 8/2016" של משרד הפנים לחץ כאן

התקשרות עם ספק יחיד

להחלטות בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד לחץ כאן

טופס הגשת מועמדות לספר ספקים -חוף השרון
שם טופסקישור להורדה
טופס הגשת מועמדות לספר ספקים -חוף השרון