אודות המועצה

מלגות לגני ילדים, בתי ספר וסטודנטים

הרשמה למלגות נסגרה לשנת תשע"ט ותיפתח במהלך שנת תש"פ