אודות המועצה

מענק שנתי לילדים יתומים דרך משרד הרווחה

ניתן להגיש בקשה, דרך המחלקה לשירותים חברתיים, למענק עבור ילדים יתומים.

המענק מיועד להשלמת צרכיו האישיים של הילד היתום שאין מקור אחר למימונם.

לפרטים נוספים:

עליזה עו"ס משפחות – 09-9596540