אודות המועצה

משפרים את השירות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

משפרים את השירות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

בשנים האחרונות הפך התכנון והבנייה לתחום מרכזי ומשמעותי עבור רבים מהתושבים. לאור הגידול במספר הפניות, מרכזיות תחום התכנון, כניסתה לפועל של הרפורמה בתכנון ובנייה והאתגרים שהיא מציבה בפני עורכי התוכניות ובפני הוועדה המקומית, הוחלט לגבש מדיניות שירות חדשה שתקל הן על עובדי המחלקה והן על התושבים. בחודשים האחרונים נערכה חשיבה רחבה ובעקבותיה גובשה בוועדת התכנון המקומית תפיסת שירות חדשה במטרה להתאים, לשפר ולייעל את השירות הניתן לתושבים ולגורמי המקצוע מטעמם. התהליך, שמגיע בימים אלה להבשלה, התקיים בליווי ייעוץ ארגוני וכולל שורה של פעולות ושינויים בעבודת המחלקה.

במסגרת הפעולות קיימה המחלקה סקר שביעות רצון ומפגש מיקוד לאנשי מקצוע, בהם עורכי בקשות לוועדת התכנון, אדריכלים, מהנדסים והנדסאי אדריכלות המגישים תוכניות לאישור ועדת התכנון מטעם התושבים והיישובים. מטרת המפגש הייתה ללמוד ולהכיר ממקור ראשון את עמדות וחוויות השירות של אנשי המקצוע. עיקר הדגשים שהועברו לוועדה התמקדו בשינוי שעות קבלת קהל, יצירת מדיניות תכנונית והנחיות מרחביות.

 

לצד פעולות לייעול השירות, קיימה הוועדה סדנת שירות לעובדי המחלקה. בסדנה עמדו העובדים על השינויים בתפיסה ובמיומנויות שהביאה עימה הרפורמה בתכנון ובנייה, וזאת לצד תפיסת התושב כלקוח, ותפיסת השירות הניתן לתושבים, עמידה בלוחות זמנים ובשקיפות.

גם שעות קבלת הקהל הורחבו והותאמו לצרכים השונים. החל מחודש יוני התווספו שעות לקבלת קהל. ימי ג' בשעות: 14:30-12:30, בימים ב' ו-ד' קבלת קהל נשארת בשעות: 12:30-08:30.

נוסף על כך, חידדה המחלקה את המדיניות התכנונית וההנחיות המרחביות. בימים אלה עובדת המחלקה להנגשת המידע באופן זמין ויעיל באתר האינטרנט שלה העובר שדרוג. עם סיומו יהיה המידע באתר הוועדה נגיש וזמין יותר הן לתושבים והן לאנשי המקצוע המגישים את הבקשות, ויכלול בין היתר את מדיניות המחלקה וההנחיות המרחביות, את התהליך להוצאת היתרים על כל שלביו, זמני קבלת קהל ועוד.

 

כחלק משיפור השירות ועדת התכנון המקומית מאפשרת לעורכי בקשות לתאם טלפונית מראש פגישות עבודה מקצועיות עם בודקות הרישוי. בדרך זו תהיה לאנשי המקצוע גמישות בשעות, והם יוכלו לקיים פגישות אפקטיביות ללא המתנה לזמני קבלת קהל